Üniversiteli Platformu
Üye Girişi | Üye Ol
Üniversite Öğrencilerinin ve Mezunlarının Buluşma Noktası

Sayfayı Paylaş

Burs Haberleri

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı (Yaşar Holding) Bursu

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı (Yaşar Holding) Bursu
Yüksek Öğrenim Bursları

BAŞVURU KOŞULLARI

• T.C. Vatandaşı olmak,

• Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,

• Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

• Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak,

• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

• Başarılı öğrenci olmak,

Başarı Koşulları:

  • Yüksek Lisans için: Lisans bitirmede 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamaya sahip olmak,
  • Yüksek Lisans (ara sınıflar için): Başarısız dersi olmamak ve 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75) genel not ortalamasına sahip olmak,
  • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
  • Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak ve genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
  • Hazırlık sınıfını okuyan öğrenciler için, başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmek.

ADAY OLAMAYACAKLAR

• Vakıf (özel) Üniversitesi öğrencileri,• Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, • İkinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri,• Ücretli değişim programında bulunanlar.

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

YEKV’nin web sayfasından temin edilecek “YEKV Burs Başvuru Formu”na;• Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini, (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilmesi gereklidir)• Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM)• Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) eklemelidir. (Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge)• Tüm Öğrenciler:     • Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM),     • Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,     • Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğrenci işlerinden ve burs ofisinden),      • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet),     • Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,     • Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),     • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)       (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)      • Nüfus Cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,     • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)     • Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,     • 1 mutaber kişiden referans mektubu     • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:         – Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten),          – Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi (www.gib.gov.tr adresinden),         – Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),           Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.         – Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-devlet),         – Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı sayfası)          – Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)            Not: Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (e-devlet)         – Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)           Not: Aileye ait araç yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (e-devlet)           Not: Anne, baba dışında (büyükanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.      • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

ÖNEMLİ NOTLAR

• Mülakat tarihleri Vakfımız tarafından öğrencilere e-posta ile duyurulacaktır.

• Mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler YEKV’nın internet sitesinden doldurduğu burs başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak, yukarıda belirtilen bütün belgeleri Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın e-posta adresine (vakif@yasar.com.tr) göndermeleri gerekmektedir.(Belgeler belirtilen tarihten önce teslim alınmayacaktır.)

• YEKV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, YEKV Burs Başvuru Formu’nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. • Seçimler Vakfımızın burs komisyonları tarafından yapılacaktır.• Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz.• Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar YEKV bursuna başvuru yapamaz. Kredi ve Yurtlar Kurumundan Öğrenim ve Katkı Kredisi alınması başvuruya engel değildir.• YEKV bursu almaya hak kazanıldığı takdirde, sistemde kayıtlı olan e-posta adresine, gönderilen e-posta’ya onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.• “Online Burs Başvurusu” hakkındaki sorularınız için yetkililere 0 232 495 00 82 / 80 no’lu telefonu hafta içi 09:00 – 17:30 saatleri arasında ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olmak üzere en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlar. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

BURSLARIN KESİLMESİ

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir;• Öğrencinin alttan dersinin olması,• Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,• Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması,• Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması,• Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,• Öğrencinin alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması,• Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.• Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabul edilmiş bir mazeretinin bulunmaması.• Öğrencinin herhangi bir özel veya kamu kuruluş veya kişiliğinden burs ve öğretim amacıyla bir yardım ve gelir sağladığının tespiti. • Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu Vakıf’a bildirir ve burs ödemesi kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK 

Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde YEKV’ye maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine YEKV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca YEKV’ye manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda YEKV’nin tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Vicdani yükümlülük belgesi için tıklayınız.

Yüksek Öğrenim Bursları Başvurusu yapmak için  tıklayınız.

Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bursları

BAŞVURU KOŞULLARI

• T.C. Vatandaşı olmak,

• Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,

• Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

• Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak,

• Başarılı öğrenci olmak.

Başarı Koşulları:

• Mesleki ortaöğrenime yeni kayıt yaptıranlar için; Diploma notu giriş sırasına göre önde olmak.

• Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR

• Mesleki eğitim veren liseler dışında okuyan öğrenciler.

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

YEKV’nin web sayfasından temin edilecek “YEKV Burs Başvuru Formu”na;

• Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını ve kazandığı okulu gösteren belge,

• Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,

• Tüm Öğrenciler:

• Öğretim kurumundan alınmış devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,

• Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Okul Müdürlüğünden)      • Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,      • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge, e-devlet),

• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet)        (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)

• Nüfus Cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,

• 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.)

• Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,

• 1 mutaber kişiden referans mektubu

• Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

– Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten),            – Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi (www.gib.gov.tr adresinden),          – Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),            Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.          – Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-devlet),          – Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasından)           – Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)              Not: Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (e-devlet)          – Aileye ait araç varsa araç tescil belgesi (e-devlet)             Not: Aileye ait araç yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (e-devlet)            Not: Anne, baba dışında (büyükanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.      • Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

ÖNEMLİ NOTLAR

• Mülakat tarihleri Vakfımız tarafından öğrencilere e-posta ile duyurulacaktır.

• Mülakata girmeye hak kazanan öğrenciler YEKV’nın internet sitesinden doldurduğu burs başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak, yukarıda belirtilen bütün belgeleri Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın e-posta adresine (vakif@yasar.com.tr) göndermeleri gerekmektedir.(Belgeler belirtilen tarihten önce teslim alınmayacaktır.)

• YEKV Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, YEKV Burs Başvuru Formu’nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümü’ndeki imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Seçimler Vakfımızın burs komisyonları tarafından yapılacaktır

.• Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz.

• “Online Burs Başvurusu” hakkındaki sorularınız için yetkililere 0 232 495 00 82 / 80 no’lu telefonu hafta içi 09:00 – 17:30 saatleri arasında ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olmak üzere en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlar. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

BURSLARIN KESİLMESİ

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.• Öğrencinin alttan dersinin olması,• Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,• Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması,• Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması,• Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması,• Öğrencinin alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması,• Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.• Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabul edilmiş bir mazeretinin bulunmaması.• Öğrencinin herhangi bir özel veya kamu kuruluş veya kişiliğinden burs ve öğretim amacıyla bir yardım ve gelir sağladığının tespiti. • Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu Vakıf’a bildirir ve burs ödemesi kesilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK 

Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde YEKV’ye maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine YEKV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca YEKV’ye manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda YEKV’nin tanıtımını üstlenmeyi, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Vicdani yükümlülük belgesi için tıklayınız.Anadolu Meslek, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Burs başvurusu için  tıklayınız.

<

Sayfayı Paylaş

Yorum yapın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.Gerekli alanlar * ile işaretlidir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>