Üniversiteli Platformu
Üye Girişi | Üye Ol
Üniversite Öğrencilerinin ve Mezunlarının Buluşma Noktası

Sayfayı Paylaş

Burs Haberleri

Kızılay Burs Başvuruları

Kızılay Burs Başvuruları

Kızılay Burs Başvuruları Online Olarak Alınacak. Burs Belirtilen Bölümlerde Öğrenim Gören Ön Lisans Ve Lisans Öğrencilerine Verilecek. Burs Ön Lisans Ve Lisans Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Ödenecek.

Başvurular, Web Sitesi Üzerinden Ön Lisans Ve Lisans Eğitim Seviyelerinde Belirlenen Tarihlerde Online Olarak Alınacaktır. Lise Düzeyinde Online Başvuru Alınmamaktadır. Bu Düzeydeki Adaylar Meb İşbirliği İle Tespit Edilmektedir.

Lisansüstü Bursları
Lisansüstü Bursları, Kızılay Akademi Başkanlığı Tarafından “Kızılay Akademi Destek Programları” Adı Altında Yürütülecektir. Lisansüstü Burslarına İlişkin Şartlar Ve Kriterler Daha Sonra Yayınlanacaktır. Lisansüstü Bursu Yılda 12 Ay Süre İle Ödenecek.

Yükseköğrenim Burs Programları
• Kızılay Ön Lisans Alan Burs Programı | Kızılay Lisans Alan Burs Programı
• İnsani Yardım, Afet, Toplum Sağlığı başta olmak üzere Kızılay’ın diğer faaliyet alanları ile uyumlu bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.
• Kızılay Ön Lisans Burs Programı | Kızılay Lisans Burs Programı

Alan bursları kapsamı dışındaki tüm bölümlerde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Başvuru Şartları
• T.C. vatandaşı ve Türkiye’de öğrenim görüyor olmak,
• Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak,
• Örgün öğretimde eğitim alıyor olmak,
• Ara sınıflar için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve bir dönemde 3 dersten fazla başarısız dersin olmaması,
• Hazırlık sınıfı eğitimini tekrar etmiyor olmak,
• Devlet üniversitesinde öğrenim görüyor veya vakıf (özel) üniversitelerinde %100 burslu eğitim alıyor olmak,
• Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs / kredi almıyor olmak.

Başvuru, Değerlendirme ve Seçim Süreci
• Adaylar, KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi) üzerinden üyeliklerini oluşturur.
• Adaylar, online burs başvuru formunu burslar hakkında genel bilgi sayfasında yer alan hususlar doğrultusunda doldurur.
• KBYS tarafından kişi başı gelir düzeyi, engelli, yetim, gazilik bilgileri doğrultusunda ön değerlendirme gerçekleştirilir.
• Ön değerlendirme sürecinden başarıyla geçen adaylar, gerekli belgeleri sisteme yüklemesi için SMS ve e-Posta yolu ile bilgilendirilir.
• Bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen adaylara video mülakata yönelik SMS ve e-Posta ile bildirimde bulunulur.
• Video mülakata katılım hakkı kazanan adaylar belirlenen süre içerisinde video mülakatını gerçekleştirir ve KBYS’ye yükler.
• Video mülakatını gerçekleştiren adayların değerlendirmeleri KBYS üzerinden yapılır.
• Genel değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen kontenjanlara uygun olarak KBYS tarafından burs hakkı kazanan öğrenciler belirlenir.
• Burs hakkı kazanan öğrencilerin bursluluk taahhütnamesini onaylaması gerekir.
• Burs hakkı kazanan öğrenciler, hangi burs programı kapsamında hak kazandığı bilgisini profilinden görüntüleyebilir.

Burs Başvuru Tarihleri
Aday Öğrenci Başvuruları 29 Kasım 2022 İle 9 Aralık 2022 Tarihleri Arasında Alınacak.
Ön Değerlendirme Ve Belge Yükleme Tarihleri: 10 Aralık 15 Aralık 2022
Video Mülakat Süreci: 24 Aralık 29 Aralık 2022
Sonuçların İlan Edilmesi Ve Taahhütname Onayı: 8 Ocak 11 Ocak 2023

• Takvimde belirtilen aşamalara geçiş hakkı kazanan adaylara yönelik bilgilendirme yapılmaktadır.

• Değerlendirme süreçlerinin her bir aşamasında yedek listeler oluşabildiği için değerlendirme süreci, sonuç ilanı tarihine kadar devam edebilmektedir. Kesin burs başvuru sonuç bilgisine yönelik sonuç ilan tarihi beklenmelidir. Ayrıca https://kizilayburslari.kizilay.org.tr/duyurular adresinde yayınlanacak duyurular takip edilmelidir.

Gerekli Belgeler Hakkında
• Kızılay burs başvurularının ilk aşamasında herhangi bir belge talep edilmez. Başvuru sonrası video mülakata katılma hakkı kazanan öğrencilerden gerekli belgeleri KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)’ye yüklemesi istenir.
• Gerekli görülen durumlarda ek bilgi ya da belge talep edildiği takdirde belirtilen süre içerisinde ilgili bilgi ve belgeler KBYS üzerinden güncellenmelidir. Bu durum burs hakkı kazanmış öğrencilerin burs devamlılık işlemleri için de geçerlidir.
• Adaylar, belge yükleme kılavuzunu ve açıklama notlarını dikkatle okumalı ve belgelerini kılavuz yönergelerine uygun olarak sisteme yüklemelidir.

Yüksek Öğrenim Burs Başvurusu İçin Tıklayın.

Ortaöğrenim (Lise) Burs Programları

Kızılay Ortaöğrenim Alan Burs Programı
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Kızılay Ortaöğrenim Burs Programı
Alan bursları kapsamı dışındaki tüm lise türlerinde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır.

Yararlanma Şartları
• T.C. vatandaşı ve Türkiye’de öğrenim görüyor olmak,
• Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası almamış ve sabıka kaydı bulunmuyor olmak,
• Örgün öğretimde eğitim alıyor olmak,
• Devlet okullarında eğitim görüyor olmak,
• Hazırlık eğitimi bulunan liselerde 9.sınıfta, hazırlık eğitimi bulunmayan liselerde ise 10, 11 veya 12. sınıflarda öğrenim görüyor olmak,
• Birden fazla kamu kurumundan veya başka bir özel kurumdan burs almıyor olmak.

Değerlendirme ve Seçim Süreci
• Ortaöğrenim bursları yalnızca lise eğitim seviyesinde sağlanan burs desteklerini kapsar.
• Kızılay tarafından belirlenen illerin, kırsal kesimleri ve az gelişmiş bölgelerinde yer alan okullar Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile tespit edilir.
• Milli Eğitim Bakanlığı ile belirlenen okullar Kızılay tarafından ziyaret edilerek başvuru şartlarını taşıyan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenciler okul müdürlükleriyle birlikte tespit edilir.
• Belirlenen öğrenci, veli ve vasilerden gerekli bilgi ve belgelerin belirtilen süre içerisinde KBYS (Kızılay Burs Yönetim Sistemi)’ye yüklenmesi istenir.
• Bilgi ve belge kontrol işlemlerinden sonra burs hakkı kazanan öğrenciler için bursluluk taahhütnamesinin öğrenci, veli ve vasileri tarafından KBYS üzerinden onaylanması istenir.
• Lise öğrencilerine yönelik burs desteklerinin öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri şartıyla verileceği yönünde veli / vasiler bilgilendirilir ve bu hususta hassasiyet gösterilmesi istenir. Bu takipler okul müdürlüğü ve Kızılay tarafından sağlanır.
• Öğrencilerin ekonomik, sağlık, sosyal ve eğitim durumlarına yönelik tüm bilgi ve belgeler, video mülakat / video konferans kayıtları, burs devamlılık işlemleri, verilen eğitimler, sosyokültürel faaliyetler ve bursiyer kazanımlarına yönelik tüm takipler KBYS ile sağlanarak kayıt altına alınır.
Ortaöğrenim burs programları altında burs verilecek öğrenci tespitleri yukarıda belirtilen hususlar ve süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ortaöğrenim burs başvuruları bu web sitesi üzerinden alınmamaktadır.

<

Sayfayı Paylaş

1 Yorum

Yorum yapın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.Gerekli alanlar * ile işaretlidir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>